Android aplikacija Beogradski prevoz


Sistem Beogradski prevoz pruža raznovrsne servisne informacije o javnom gradskom prevozu u Beogradu. U svakom trenutku možete saznati:

  • Spisak svih linija sa brojem i nazivom linije
  • Aktuelan red vožnje za linije u dnevnom saobraćaju
  • Kodove svih stajališta za odabranu liniju na mapi
  • Tačne informacije o dolasku vozila na odgovarajuću stanicu korišćenjem Bus Plus USSD servisa, android ili iOS aplikacije
  • Cene svih kartica u tarifnom sistemu Beograda

Zvanična aplikacija Beogradski prevoz omogućava Vam da putem svog mobilnog telefona dobijete informacije o linijama javnog prevoza u Beogradu i stanicama u odnosu na Vašu trenutnu lokaciju u realnom vremenu. Aplikacija takođe omogućava brzu pretragu željenih stanica i njihovo lociranje na mapi grada, a prikazuje i položaje vozila u dnevnom saobraćaju za izabrane linije ili sve linije koje nailaze na određenu stanicu.

Odabirom ikonice u gornjem levom uglu mape, prikazuju se samo vozila koja sadrže funkcionalnu rampu za pristup invalidskih kolica. Takođe, odabirom nekog od prikazanih vozila na mapi otvara se balončić sa opisom tipa vozila (npr. autobus, zglobni autobus, trolejbus...), nazivom linije na kojoj vozilo saobraća i ikonicom koja ukazuje da li je vozilo opremljeno rampom ili ne.

Prilikom lociranja vozila na mapi, omogućen je automatski prikaz brojeva linija i kodova stanica bez dodirivanja ikonica na ekranu. Meniju sa početnim opcijama može da se pristupi i direktno iz mape. Takođe, preko istog menija vrši se izbor odabrane stanice sa mape u bazu odabranih stanica.


IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Podaci koji se dobijaju preko Bus Plus android aplikacije predstavljaju indikativne informacije zasnovane na poslednjem registrovnom statusu vozila u okviru Integrisanog tarifnog sistema javnog prevoza u Beogradu. Pored toga što su preduzete sveobuhvatne mere u cilju dobijanja što preciznijih podataka, odstupanja od stvarne situacije na terenu su moguća usled tehnološko-operativnih ograničenja celokupnog sistema za informisanje putnika. Stoga pružalac usluge ne snosi odgovornost za eventualne posledice koje bi korisnik mogao pretrpeti zbog informacija dobijenih putem ove aplikacije.

Preuzimanje aplikacije je besplatno.

Pri korišćenju aplikacije, mogu Vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka mrežnog operatera.

Aplikacija Beogradski prevoz je jedina zvanična aplikacija sistema. Pružalac usluge ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira i koristi bilo koju drugu aplikaciju sličnih funkcionalnosti.


NOVA VERZIJA (2.0)

Nove funkcije:


  • manuelno ažuriranje baze stajališta preko sistemskog menija, uz obaveštenje o novoj verziji i njenoj veličini, za čije ažuriranje je neophodan pristanak korisnika;
  • prikaz tipa vozila i udaljenosti vozila u kilometrima;
  • nakon odabira stajališta, u gornjem levom uglu izdvojena je opcija za filtriranje linija, tj. prikaz vozila na odabranoj liniji/linijama koja pristižu na stajalište;
  • minimum za korišćenje nove verzije (i narednih verzija aplikacije) je Android 5.0.

NOVO - Verzija za Huawei telefone koji nemaju Google servise i Google store.

POLISA PRIVATNOSTI

Ova stranica se koristi za informisanje posetilaca o našim smernicama o prikupljanju i korišćenju podataka za sve korisnike naše usluge.

Upotreba informacija o lokaciji

Radi unapređenja korisničkog iskustva, tokom korišćenja naše usluge, možemo da tražimo pristup informacijama o lokaciji. Informacije koje tražimo koristimo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Lične informacije koje prikupljamo koriste se za pružanje i unapređenje usluge. Nećemo koristiti ili deliti vaše podatke ni sa kim, sem ukoliko drugačije nije navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti.

Korišćenje informacija o lokaciji korisnika služi isključivo za lociranje najbližih stanica i statistiku.

Dnevnik podatka (Data log)

Želimo da vas obavestimo da kada koristite našu uslugu, a u slučaju greške u aplikaciji, na vašem telefonu prikupljamo određene podatke (preko proizvoda trećih strana). Ovi podaci mogu sadržati informacije kao što su Internet protokol vašeg uređaja („IP“) adresa, ime uređaja, verzija operativnog sistema, konfiguracija aplikacije prilikom korišćenja naše usluge, vreme i datum korišćenja usluge i druge statistike.

Ovi podaci se koriste u svrhu unapređenja naših usluga.

Izmene Izjave o privatnosti

Sa vremena na vreme možemo da ažuriramo Izjavu o privatnosti. Zbog toga vas savetujemo da periodično pregledate ovu stranicu radi pravovremenog uvida u bilo kakve promene. O svim promenama bićete obavešteni tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Izjavu o privatnosti. Promene stupaju na snagu odmah nakon njihove objave.