iOS Beogradska aplikacija


Sistem Beogradski prevoz pruža raznovrsne servisne informacije o javnom gradskom prevozu u Beogradu. U svakom trenutku možete saznati:

  • Spisak svih linija sa brojem i nazivom linije
  • Aktuelan red vožnje za linije u dnevnom saobraćaju
  • Kodove svih stajališta za odabranu liniju na mapi
  • Tačne informacije o dolasku vozila na odgovarajuću stanicu korišćenjem USSD servisa, android ili iOS aplikacije
  • Cene svih kartica u tarifnom sistemu Beograda

Prva zvanična iOS Beogradska aplikacija omogućava Vam da putem svog mobilnog telefona dobijete informacije o linijama javnog prevoza u Beogradu i stanicama u odnosu na Vašu trenutnu lokaciju u realnom vremenu. Aplikacija takođe omogućava brzu pretragu željenih stanica i njihovo lociranje na mapi grada, a prikazuje i položaje vozila u dnevnom saobraćaju za izabrane linije ili sve linije koje nailaze na određenu stanicu.

Odabirom nekog od prikazanih vozila na mapi prikazuje se opis tipa vozila (npr. autobus, zglobni autobus, trolejbus...), naziv linije na kojoj vozilo saobraća i ikonica koja ukazuje da li je vozilo opremljeno rampom za pristup invalidskih kolica ili ne.


IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI

Podaci koji se dobijaju preko Beogradske iOS aplikacije predstavljaju indikativne informacije zasnovane na poslednjem registrovnom statusu vozila u okviru Integrisanog tarifnog sistema javnog prevoza u Beogradu. Pored toga što su preduzete sveobuhvatne mere u cilju dobijanja što preciznijih podataka, odstupanja od stvarne situacije na terenu su moguća usled tehnološko-operativnih ograničenja celokupnog sistema za informisanje putnika. Stoga pružalac usluge ne snosi odgovornost za eventualne posledice koje bi korisnik mogao pretrpeti zbog informacija dobijenih putem ove aplikacije.

Preuzimanje aplikacije je besplatno.

Pri korišćenju aplikacije, mogu Vam biti naplaćeni troškovi prenosa podataka mrežnog operatera.

Beogradska aplikacija je jedina zvanična aplikacija sistema. Pružalac usluge ne snosi nikakvu odgovornost ukoliko korisnik instalira i koristi bilo koju drugu aplikaciju sličnih funkcionalnosti.


VERZIJA (1.0)

Osnovna verzija aplikacije


POLISA PRIVATNOSTI

Ova stranica se koristi za informisanje posetilaca o našim smernicama o prikupljanju i korišćenju podataka za sve korisnike naše usluge.

Upotreba informacija o lokaciji

Radi unapređenja korisničkog iskustva, tokom korišćenja naše usluge, možemo da tražimo pristup informacijama o lokaciji. Informacije koje tražimo koristimo u skladu sa ovom Izjavom o privatnosti. Lične informacije koje prikupljamo koriste se za pružanje i unapređenje usluge. Nećemo koristiti ili deliti vaše podatke ni sa kim, sem ukoliko drugačije nije navedeno u ovoj Izjavi o privatnosti.

Korišćenje informacija o lokaciji korisnika služi isključivo za lociranje najbližih stanica i statistiku.

Dnevnik podatka (Data log)

Želimo da vas obavestimo da kada koristite našu uslugu, a u slučaju greške u aplikaciji, na vašem telefonu prikupljamo određene podatke (preko proizvoda trećih strana). Ovi podaci mogu sadržati informacije kao što su Internet protokol vašeg uređaja („IP“) adresa, ime uređaja, verzija operativnog sistema, konfiguracija aplikacije prilikom korišćenja naše usluge, vreme i datum korišćenja usluge i druge statistike.

Ovi podaci se koriste u svrhu unapređenja naših usluga.

Izmene Izjave o privatnosti

Sa vremena na vreme možemo da ažuriramo Izjavu o privatnosti. Zbog toga vas savetujemo da periodično pregledate ovu stranicu radi pravovremenog uvida u bilo kakve promene. O svim promenama bićete obavešteni tako što ćemo na ovoj stranici objaviti novu Izjavu o privatnosti. Promene stupaju na snagu odmah nakon njihove objave.